Tvůrčí semináře a projekty CITERKA.cz

C I T E R K O V Á N Í – hudebně edukační dílna

jako hlasová a logopedická podpora pro všechny věkové kategorie od 4/6 let věku s jednoduchou herní metodou následování obrazových symbolů.

pro všechny věkové kategorie od 4/6 let věku, kde jednoduchou metodou následování lze samostatně či ve dvojicích (rodič+dítě apod.) uskutečnit prožitkové muzicírování bez jakéhokoliv hudebních předpokladu.

Účastníci si vlastnoručně zahrají na hudebním nástroji podle nákresu melodické a rytmické struktury písničky na kartách bez teoretické či sluchové znalosti.

Pro rozvoj a upevnění kreativních dovedností, kognitivních funkcí a osobnostního růstu postačí časová dotace dle vlastního zájmu, chutě a objektivních okolností.

V případě zájmu, lze kopii 500 let starého hudebního nástroje zakoupit a pokračovat ve svém vlastním postupném tempu a časoprostoru.

Citerka je klasický a zároveň jednoduchý hudební nástroj.

Lze ji proto s velkým úspěchem začlenit také v hudební výchově či nauce pro každého od útlého věku.

Obohacuje život o prožitkové vnímání společné hry, která prohlubuje např. vzájemnou komunikaci.

Další informace najdete na webu: http://www.citerka.cz/