Vlastní metoda Fyzio Muziko Stimulace = „FyMuSti“

“FyMuSti” je vyvinuta podle principů MUZIKOterapie (MT) a FYZIOterapie (FT)

Metoda probíhá působením přirozeně ladících lidových (etnických) hudebně zvukových nástrojů (bubny, hranové píšťaly, brumle, didžeridy, citery, znějící mísy, apod.), lidského hlasu včetně autentického projevů těla jako prostředku neverbálního sdílení myšlenek, citů i postojů.

Přirozeným a nám všem vlastním hravým osobním prožitkovým způsobem objevujeme vnitřní zdroje hudebnosti v každém z nás. 

Klademe důraz na osobní přímé vedení v takové intenzitě, kterou daný účastník je právě schopen pojmout v co největší možné svobodě svého projevu.

Hudební nadání, znalosti, zkušenosti s hraním či zpíváním nejsou pro aplikaci metody “FyMuSti” podmínkou.

K hudebnímu prožitku neodmyslitelně patří i pohyb, tanec a tzv. alternativní druhy fyzioterapeuticky cíleného cvičení a masáží.

Často využíváme i geomagnetických jedinečností daného prostoru k hudebním meditacím, rozjímáním a tvoření záměru.

Techniky “MT” a “FT” prolínáme s filozofií čtyř Živlů, antroposofie Rudolfa Steinera a čakrové energetické pulzace těla.