Jak se mi (nám) daří?

„ Až 80% mé (naší) činnosti probíhá v rámci lektorské činnosti pro školní, sociální, firemní a ozdravná zařízení po celém území ČR včetně léčeben respiračních nemocí (např. Cvikov), kde za pomocí hudebních dílen a muzikoterapeutických technik pracuji s kolektivy a jedinci na jejich sociálním, duševním a osobnostním růstu a harmonizaci. Základní přehled nabídky je možno nalézt na tomto odkazu na mých stránkách: https://www.bronis.cz/…di/

Díky daným omezením, je tato moje (naše) dlouhodobá systémová práce pro rozvoj osobnosti ochromena či zcela zastavena až na minimální možnosti v rámci mateřských škol, kde z důvodu možností čerpání financí z šablon a snahy osvíceného vedení škol zachovat duševní hygienu dětí a personálu, udržuji svoji živnost v nouzovém nedostačujícím stavu s vírou, že jakmile dojde k normalizaci zdravotní situace bude opět moje práce hojně žádaná a budu připraven vykonávat svoji dosavadní činnost, abych nemusel žádat o kompenzační bonusy.

Obdobná situace je také u víkendových kurzů na výrobu hudebně meditačních nástrojů, kde dochází k jejich rušení z důvodu neobsazení zájemci či zrušení ze strany pořadatelů a to opět po celé ČR a to i v rámci festivalů, přehlídek a prodejních akcí, které jsem nucen přesouvat na další rok apod. https://www.bronis.cz/…kt/ “