MUZIKO-TERAPIE/FILETIKA V TRADICI LIDOVÝCH NÁSTROJŮ

Osobnostní, edukačně prožitkový seminář je zaměřený na hudební a pohybové sebepoznání, svobodné hlasové vyjadřování, intuitivní zvládnutí nástrojů jednotlivcem i ve skupině.

Ověřené dovednosti využijete v osobní i profesní edukaci, léčbě, terapii či prevenci např. ve školních, sociálních, zdravotních i volnočasových zařízeních.

Vhodné již od věku 12 let
Shift- Centrum v České Lípě
nebo tam, kam nás pozvete.

Osobně si vyzkoušíte intuitivní pocitovou hru na lidové (etno) nástroje (píšťaly tzv. koncovky, bubny, didgeridoo, brumle, tibetské mísy, fujary a další), které ovlivňují nejen dýchání a působí celkově příznivě na psychiku i tělo. Naučíte se tyto nástroje používat také pro hraní ve skupině, k pohybu i hlasovému projevu. Vychutnáte si hudební meditaci a relaxaci. Získané dovednosti ukotvíte vlastním osobním prožitkem. Kurz je vhodný rovněž jako prevence syndromu vyhoření a cesta duševní hygieny.

K účasti není nutné hudební vzdělání ani hudební sluch. Metoda FyMuSti podporuje brániční dýchání, je účinným pomocníkem v léčbě astmatických potíží, únavového syndromu, prevencí proti rýmě, chřipce, stresu a dalším současným zátěžím. Vyrovnává, uvolňuje a vylaďuje tok životní sily energetických center.

Budete se cítit odpočatí, uvolnění a prožijete opakovaně stavy rozšířeného změněného vědomí, navozující pocit klidu a bezpečí. Od této chvíle začnete svojí životní cestu vnímat novým pohledem. Tato zkušenost je nepřenosná a dá se pouze zažít.

Seminář byl v minulosti dvakrát akreditován MŠMT za účelem DVPP. Od roku 2009 pravidelně praktikují tuto metodu např. jako rehabilitační v DL léčebně respiračních nemocí Cvikov – http://www.dlcvikov.cz/ s kladnou odezvou jak u odborné, tak laické veřejnosti – fotogalerii otevřete kliknutím zde, Náhled rehabilitačních setkání na webu: otevřete kliknutím zde Reference:

dlcvikov.primar@seznam.cz – primář MUDr. Daniel Schneeberger
dlcvikov.reditel@tiscali.cz – ředitel ing. Rudolf Focke
dlcvikov.hlsestra@seznam.cz – hlavní sestra, paní Helena Rampouchová