MUZIKO-TERAPIE/FILETIKA V TRADICI LIDOVÝCH NÁSTROJŮ

Osobnostní, edukačně prožitkový seminář je zaměřený na hudební a pohybové sebepoznání, svobodné hlasové vyjadřování, intuitivní zvládnutí nástrojů jednotlivcem i ve skupině.

Ověřené dovednosti využijete v osobní i profesní edukaci, léčbě, terapii či prevenci např. ve školních, sociálních, zdravotních i volnočasových zařízeních.

Vhodné již od věku 12 let
Tam, kam nás pozvete.

Osobně si vyzkoušíte intuitivní pocitovou hru na lidové (etno) nástroje (píšťaly tzv. koncovky, bubny, didgeridoo, brumle, tibetské mísy, fujary a další), které ovlivňují nejen dýchání a působí celkově příznivě na psychiku i tělo. Naučíte se tyto nástroje používat také pro hraní ve skupině, k pohybu i hlasovému projevu. Vychutnáte si hudební meditaci a relaxaci. Získané dovednosti ukotvíte vlastním osobním prožitkem. Kurz je vhodný rovněž jako prevence syndromu vyhoření a cesta duševní hygieny.

K účasti není nutné hudební vzdělání ani hudební sluch. Metoda FyMuSti podporuje brániční dýchání, je účinným pomocníkem v léčbě astmatických potíží, únavového syndromu, prevencí proti rýmě, chřipce, stresu a dalším současným zátěžím. Vyrovnává, uvolňuje a vylaďuje tok životní sily energetických center.

Budete se cítit odpočatí, uvolnění a prožijete opakovaně stavy rozšířeného změněného vědomí, navozující pocit klidu a bezpečí. Od této chvíle začnete svojí životní cestu vnímat novým pohledem. Tato zkušenost je nepřenosná a dá se pouze zažít.

Seminář byl v minulosti dvakrát akreditován MŠMT za účelem DVPP. Od roku 2009 je pravidelně praktikována např. jako rehabilitační v DL léčebně respiračních nemocí Cvikov – http://www.dlcvikov.cz/ s kladnou odezvou jak u odborné, tak laické veřejnosti. Reference:

dlcvikov.primar@seznam.cz – primář MUDr. Daniel Schneeberger
dlcvikov.reditel@tiscali.cz – ředitel ing. Rudolf Focke
dlcvikov.hlsestra@seznam.cz – hlavní sestra, paní Helena Rampouchová