Petr Swaraj Broniš

průvodce, lektor, organizátor, dodavatel a intuitivní hudebník edukačně PROŽITKOVÉ MUZIKO-filetiky/terapie na přírodní přirozeně znějící a ladící lidové/antroposofické nástroje.

dd

Tvoření hudby je podle mne absolutním základem naší podstaty.” 

“Bez autentického osobního hudebního projevu je v nás méně přirozené člověčiny.”

Petr S. B. je absolvent kurzu CTV Edukační muzikoterapii na Katedře speciální pedagogiky Pedagogické fakulty UK v Praze s garancí České muzikoterapeutické asociace a Sekce systemické MT při ČPS při LSJEP, kvalifikačního studia pedagogiky B – pedagog volného času na ŠZ pro DVPP Královéhradeckého kraje. Aplikuje dlouholetý osobnostní sebezkušenostní energeticko-psychosociální výcvik u psycholožky Ma Prem Sugandho. Dodavá, upravuje a tvoří kantely, hranové píšťaly, bubny, fujary, citerky a další akustické nástroje. Pořádá prožitkové a tvůrčí dílny, semináře a kurzy. Praktikuje pravidelně v Dětské léčebně respiračních nemocí ve Cvikově. Je zakladatelem a hlavním lektorem prožitkových dílen a seminářů Zdravé muzicírování. Věnuje se harmonizaci kolektivů i jednotlivců. Vede skupinové meditace pro osobní duševní hygienu. Vlastní hudební tvorbu s léčivou energií hranových píšťal, kytarových písní a pozitivních textových obrazů představuje v  autorských komponovaných pořadech. Žije v České republice.

Místo pro Život a Domov. Vážení přátelé, v tuto dobu jsem 56-letý nekuřák bez závazků hledající pronájem, podnájem nebo spolubydlení pro sebe a hudebně terapeuticko meditační nástroje včetně jejich skromné výroby. Nejlépe v domě, statku či komunitě České Země u laskavých lidí, kterým mohu nabídnout společnou cestu spolupráce na fyzické, materiální a duchovní úrovni. V současné době preferuji Máchův kraj (Kokořínsko až po Českou Lípu a Český ráj. Ale kdo ví, kam mne Vaše velkorysé nabídky či doporučení navedou. Rád následuji znamení. Vaše laskavá sdělení prosím volejte či pište na moje t.č. 739 764 559 nebo na email petr.bronis@seznam.cz

Chvála za vhledy z čistého zdroje.