Petr Swaraj Broniš

průvodce, lektor, organizátor, dodavatel a intuitivní hudebník edukačně PROŽITKOVÉ MUZIKO-filetiky/terapie na přírodní přirozeně znějící a ladící lidové/antroposofické nástroje.

dd

Tvoření hudby je podle mne absolutním základem naší podstaty.” 

“Bez autentického osobního hudebního projevu je v nás méně přirozené člověčiny.”

Petr S. B. je absolvent kurzu CTV Edukační muzikoterapii na Katedře speciální pedagogiky Pedagogické fakulty UK v Praze s garancí České muzikoterapeutické asociace a Sekce systemické MT při ČPS při LSJEP, kvalifikačního studia pedagogiky B – pedagog volného času na ŠZ pro DVPP Královéhradeckého kraje. Aplikuje dlouholetý osobnostní sebezkušenostní energeticko-psychosociální výcvik u psycholožky Ma Prem Sugandho. Dodavá, upravuje a tvoří kantely, hranové píšťaly, bubny, fujary, citerky a další akustické nástroje. Pořádá prožitkové a tvůrčí dílny, semináře a kurzy. Praktikuje pravidelně v Dětské léčebně respiračních nemocí ve Cvikově. Je zakladatelem a hlavním lektorem prožitkových dílen a seminářů Zdravé muzicírování. Věnuje se harmonizaci kolektivů i jednotlivců. Vede skupinové meditace pro osobní duševní hygienu. Vlastní hudební tvorbu s léčivou energií hranových píšťal, kytarových písní a pozitivních textových obrazů představuje v  autorských komponovaných pořadech. Žije v České republice.